89

Raadsvoorstel vaststelling bp zonne-akker Krimweg-Nwe Dijk Coevorden

Toezegging

Portefeuillehouder zegt toe de vraag (Dhr. Stoker) of de aanbevelingen, zoals vermeld in bijgevoegde stukken, in het kader van de Flora en Faunawet worden opgevolgd, schriftelijk voor de raadsvergadering van 22 mei 2018 te zullen beantwoorden

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.