90

Raadsvoorstel ontwikkeling Bogas-terrein

Toezegging

Portefeuillehouder zegt toe een kaartje bij te voegen waarop de juiste eigenaren staan vermeld (Dhr. Ten Berge)

Stand van zaken

Is inmiddels hersteld

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.