91

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Toezegging

Toegezegd wordt dat de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na een jaar zal worden geëvalueerd

Stand van zaken

In samenhang met de nieuwe wijze van bevoorschotting doorgeschoven naar eerste kwartaal 2020. De nieuwe wijze van bevoorschotting van fractiebudgetten is in 2020 volledig geïmplementeerd. Evaluatie van de nieuwe regeling vindt in de eerste helft van 2021 plaats.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.