95

Motie 2018-20 Terugdringen kinderarmoede

Motie

Motie 2018-20 Terugdringen kinderarmoede

Toezegging

Met kinderen en jongeren actief in gesprek te gaan via bijv. de Speaking Minds methode, gekoppeld aan onze Jongerenraad. Evt. kosten voor uitvoering van de methode Speaking Minds op te vangen binnen de budgetten sociaal domein. Vorostellen voor uitbreiding van het kindpakket aan de raad voor te leggen bij de behandeling van de kaderbrief 2020.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.