96

Motie 2018-23 Beter openbaar vervoer

Motie

Motie 2018-23 Wijziging dienstregeling OV 2020

Toezegging

Het OV-bureau te verzoeken een onderzoek uit te voeren en wijzigingen door te voeren in de dienstregeling 2020. De gemeenteraad erbij te betrekken indien er onoverkomenlijke bezwaren zijn de wijzigingen door te voeren. De gemeenteraad en de bewoners van onze gemeente vroegtijdig te informeren over de voorgenomen wijzigingen van de dienstregeling 2020

Stand van zaken

https://raad.coevorden.nl/documenten/Ingekomen-stukken-1/20190711-Brief-raad-Motie-Beter-Openbaar-Vervoer.pdf. Op 17 september 2019 is er een informatiebijeenkomst over Beter Openbaar Vervoer. Het college heeft ingestemd met de door het OV-bureau ingezette wijzigingen voor het openbaar vervoer (bus) in de gemeente Coevorden, waaronder:
a. het realiseren van bushaltes in Oosterhesselen;
b. het niet meer bedienen van de bushalte Plopsa/Huttenheugte door lijn 25 onder voorwaarde het OV Bureau overeenstemming bereikt met Plopsa Indoor en Huttenheugte.
Na de zomer 2020 staat de informatiebrief aan de raad op de agenda van de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.