97

Motie 2018-24 Groen beheer

Motie

Motie 2018-24 Groenbeheer

Toezegging

Behoud en herstel van biodiversiteit toe te voegen als een van de beleidsdoelen van groenbeheer. Waar dit tot een andere uitvoeringspraktijk leidt die van invloed is op de belangen van derden, vooraf zorgvuldig met die partijen (b.v. LTO) overleggen

Stand van zaken

De pilots zijn in voorbereiding. Het bermbeheerplan is in voorbereiding.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.