98

Motie 2018-16

Motie

Motie 2018-16 Blijverslening

Toezegging

De mogelijkheden van inzet van de Blijverslening/Verzilverlening tbv langer zelfstandig wonen uit te werken en de raad hiertoe voorstellen te doen uiterlijk in 2019. Bij de uitwerking de mogelijkheid mee te nemen van een tijdige inzet van deze regelingen vanuit preventief oogpunt, zoals ter voorkoming van calamiteiten en/of incidenten

Stand van zaken

deze motie is afgehandeld middels bijgevoegde brief (bijlage 1) van 12 november 2019, behandeling commissie was 21 januari 2020

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.