98

Motie 2018-32

Motie

Motie 2018-32 Blijverslening

Toezegging

De mogelijkheden van inzet van de Blijverslening/Verzilverlening tbv langer zelfstandig wonen uit te werken en de raad hiertoe voorstellen te doen uiterlijk in 2019. Bij de uitwerking de mogelijkheid mee te nemen van een tijdige inzet van deze regelingen vanuit prventief oogpunt, zoals ter voorkoming van calamiteiten en/of incidenten

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.