M-4

Citymarketing doe je niet alleen. Opgenomen in de raadsagenda onder thema 4 economie en werkgelegenheid.

Toelichting

Aangenomen motie. De raad verzoekt het college om bij het opstellen van een CityMarketing plan samen te werken met:
1. Inwoners van Heerhugowaard;
2. Ondernemers uit Heerhugowaard;
en gebruik maken van kennis en expertise van andere gemeenten die ervaring en kennis hebben op het gebied van citymarketing.

Actuele stand van zaken

28-1-2020: De eindpresentatie vond plaats op 18 januari en werd goed bezocht door ondernemers, maatschappelijke organisaties en raadsleden. Daarmee is het vooronderzoek afgerond en ligt er binnenkort een plan van aanpak voor de invoering van citymarketing. Deze zal de raad na vaststelling door het college ontvangen.

Historie stand van zaken

20/10/2020 Het onderwerp citymarketing vraagt om interactie van de aanwezigen tijdens de presentatie. Het is daarom zeer wenselijk om de laatste bijeenkomst, met ondernemers en maatschappelijke organisaties, fysiek te houden. Indien de RIVM-maatregelen dit toelaten vindt deze plaats in december of januari. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de bijeenkomst, uiterlijk in januari, toch digitaal doen.
Daarna wordt het vooronderzoek afgerond en vastgesteld in het college en wordt u geïnformeerd over het vervolg 30/09/2020 De themabijeenkomst vond op 29 september plaats. U heeft het concept vooronderzoek ontvangen. Na de laatste stap, de brede bijeenkomst met ondernemers en maatschappelijke organisaties, wordt het vooronderzoek met plan van aanpak voor het vervolg afgerond.
13/8/2020: door de coronacrisis heeft de vervolgbijeenkomst nog niet plaatsgevonden. U ontvangt binnenkort een raadsinformatiebrief met het verzoek om hierover opnieuw met de raad in gesprek te gaan in september of oktober.
20/02/2020: op 15 januari 2020 was de themabijeenkomst met de raad. Kaders bepaald voor het plan van aanpak. Voorkeur uitgesproken om het samen met Langedijk op te pakken. Eind januari bevestigd in bestuursgroep. Raad Langedijk in februari geïnformeerd. In Q2 organiseren van een informele gezamenlijke raadsbijeenkomst, gevolgd door een bijeenkomst met ondernemers(verenigingen). Daarna afronding en vaststelling plan van aanpak door colleges in Q2.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.