M-40

Motie containertuintjes
Bij19-531

Actuele stand van zaken

30/6/2020: Jaarrekening 2019 - Uitwerking van de containertuintjes wordt meegenomeen in een bredere analyse van bij geplaatst afval bij ondergrondse containers.SvZ in de gemeente slechts een gering aantal plaatsen waar frequent wordt bijgeplaatst en dus verder kan worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.