M-42

Motie klimaatadaptatie parkeerplaatsen
Bij19-538

Actuele stand van zaken

30/06/2020 20/9/2020 :in regionaal verband wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda Ruimtelijk Adaptatie op basis van de stresstesten en de risicodialogen. Deze zal in 2021 gereed zijn. Op lokaal niveau wordt de ambitie klimaatrobuust vertaald naar beleid, mede gebaseerd op de ambitie ‘klimaat’ uit de groenvisie. De motie wordt hiermee als afgedaan beschouwd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.