M-45

Motie overlast door snelle boten (Bij20-860)

Toelichting

de motie verzoekt het college om:
1. de APV aan te passen wat betreft de maximum snelheid
2. binnen 2 maanden voor te leggen aan de raad ter besluitvorming
3. bebording plaatsen

Actuele stand van zaken

8/12/2020: pfh geeft aan dat de motie wordt uitgevoerd in de eerstvolgende reguliere APV aanpassing. Dit is naar verwachting voor het vaarseizoen in 2021. Op 15 december is de motie unaniem aangenomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.