M-46

Motie actieplan Inburgering 2021 (Bij20-904)

Toelichting

de motie verzoekt het college om:
1. uitgangspunten uit te werken
2. dit te realiseren voor de VJN in 2021

Actuele stand van zaken

2/2/2021: De uitgangspunten worden meegenomen in de verdere uitwerking richting de zero-based begroting.

Historie stand van zaken

15/12/2020: motie is unaniem aangenomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.