M-5

Motie De kans voor een nieuwe kans.
Past in de raadsagenda onder thema 1 HHW inclusief en zorgzaam.

Toelichting

Aangenomen motie. De raad verzoekt het college: 1. Te onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij bv: schuldenlab;
2. bij dit onderzoek Schuldhulpmaatje te betrekken.
3. De raad hier nog in 2019 te informeren over de mogelijkheden en hierbij met een concreet voorstel te komen.

Actuele stand van zaken

17/12/2020: de raad is 17 december via een RIB (Bij20-877) over de afhandeling van de motie geïnformeerd. Hiermee wordt de motie als afgedaan beschouwd.

Historie stand van zaken

12/11/2020: De raad wordt in december 2020 middels een RIB geïnformeerd over de afhandeling van de motie.
(Het onderzoek is vooruitlopend op het onderzoek naar de effectiviteit naar het armoedebeleid opgepakt. De doorontwikkeling van effectief armoedebeleid op basis van (KWIZ) uitkomsten onderzoek en evaluatie volgt in Q1 2021)

27/10/2020: het onderzoek is in samenhang met het onderzoek naar de effectiviteit van het armoedebeleid opgestart en de raad wordt voor het einde van 2020 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten.

10/06/2020 onderzoek is in samenhang met het armoedebeleid opgepakt. Verwacht wordt in Q3 2020 de raad een voorstel voor te kunnen leggen.
13/8/2019: mondelinge toezegging van wethouder Fintelman om de raad dit jaar te informeren is niet haalbaar. Het wordt meegenomen in het opstellen van de nieuwe nota Sociaal Domein.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.