O-28

Bestemmingsplan Schrijverswijk/Planetenwijk (HHW)

Toelichting

Actualisatie.

Actuele stand van zaken

20120/2020: het raadsvoorstel wordt in maart 2021 aan u voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.