O-29

Bestemmingsplan Wonen en Parkeren (HHW)

Toelichting

Parapluplan.

Actuele stand van zaken

20/10/2020 het ontwerpplan gaat ter inzage. Het raadsvoorstel ligt in februari 2021 aan u voor.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.