O-33

Transitievisie warmte en bijbehorende uitvoeringsstrategie

Toelichting

Zie ook de RIB over afhandeling motie opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Bij20-013).

Actuele stand van zaken

28-1-2020: Het voorstel voor de warmtetransitievisie is in december aangeboden aan de raad en staat in februari geagendeerd.

Historie stand van zaken

20/09/2020 Het proces om te komen tot een TVW is opgestart met ondersteuning van adviesbureau Over Morgen (zie ook RIB Bij20-588). Naar verwachting is de definitieve TVW gereed in november, wat betekent dat deze in januari ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.