O-34

Uitvoeringsagenda klimaatrobuustheid. Past in de raadsagenda onder Energieneutraal HHW 2030.

Toelichting

Zie ook de RIB over afhandeling motie opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Bij20-013).

Actuele stand van zaken

20/9/2020 :in regionaal verband wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda Ruimtelijk Adaptatie op basis van de stresstesten en de risicodialogen. Deze zal in 2021 gereed zijn. Op lokaal niveau wordt de ambitie klimaatrobuust vertaald naar beleid, mede gebaseerd op de ambitie ‘klimaat’ uit de groenvisie

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.