O-36

Planontwikkeling Komen Stationsgebied

Actuele stand van zaken

22/10/2020: Initiatiefnemer heeft een pas op de plaats gemaakt om een aantal aanpassingen in het plan te kunnen ontwikkelen. Daarom is de procedure nog niet gestart. Verwachting is dat ontwerpbestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning in december 2020 gecoördineerd zullen worden ingediend, waarna de procedure kan worden gestart.De vaststelling van het bestemmingsplan en de afgifte van de omgevingsvergunning zullen in de eerste helft van 2021 (Q2) plaatsvinden

Historie stand van zaken

Het voorontwerp bestemmingsplan voor planontwikkeling Komen is reeds in procedure gebracht. Het plan komt later in de raad omdat ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning nog volop in ontwikkeling zijn. Het plan kan nog niet verder in procedure worden gebracht. De verwachting is dat de uiteindelijke vaststelling in de tweede helft van 2020 (Q3 of Q4) zal plaatsvinden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.