O-39

Grondexploitatie Titanialaan/Umbriellaan in Heerhugowaard

Actuele stand van zaken

20/10/2020 "De gemeente heeft eerder voor de water- en klimaatopgave gronden verworven aan de Titanialaan (raadsinformatiebrief Bij19-687)Er zijn straks koppelkansen met parkeren en woningbouw. Deze gronden kunnen t.z.t. in exploitatie gebracht worden. Hier gaat programmatische kaderstelling vanuit 'Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard' en de 'Visie Werklocaties' aan vooraf (verwachte besluitvorming 11/2020). Daaropvolgend wordt een mogelijke ontwikkelrichting met grondexploitatie juni 2021 aan de raad voorgelegd. Het college zal de ontwikkeling van dit perceel aan de Titanialaan projectmatig benaderen. Kaderstelling voor dit beoogde project vindt vooraf plaats door raadsbesluitvorming en vanuit het budgetrecht besluit de raad over een uiteindelijke eventuele grondexploitatie."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.