O-40

Realiseren volkstuin aan de Middenweg in HHW

Toelichting

Organiseren evaluatie om te bekijken hoe de prijzen zich in de omringende gemeenten ontwikkelen en/of verdere aanpassing rechtvaardig is.

Actuele stand van zaken

De uitkomsten hiervan in de Begrotingsraad 2023 voorleggen aan de gemeenteraad (RB2017127).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.