O-68

Visie gebied Centrumwaard

Toelichting

In de raadsagenda opgenomen onder thema 2 HHW goed ontsloten.

Actuele stand van zaken

19/11/2020: via een raadsinformatiebrief (bij20-884) bent u geïnformeerd over de laatste stand van zaken en het vervolgproces.

Historie stand van zaken

25/06/2020 via een Raadsinformatiebrief (Bij20-489) bent u geïnformeerd over de startnotitie als aanzet voor de gebiedsontwikkeling/Masterplan Centrumwaard inclusief het participatietraject vanuit de bestuursopdracht democratische vernieuwing (waarvoor Ph Does verantwoordelijk wethouder is). In het eerste kwartaal 2021 wordt de visie ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.
In de raadsagenda opgenomen om te komen tot een Masterplan Centrumwaard.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.