O-72

Sportvoorzieningen en behoeften inventarisatie. Ook opgenomen in de Raadsagenda onder thema 1 HHW inclusief en zorgzaam

Toelichting

In 2019 is gestart met een behoefte onderzoek en een capaciteitenonderzoek. De onderzoeken bevinden zich in de afrondende fase, zijn in concept klaar en zullen eind september worden opgeleverd. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken zal het college naar verwachting het vierde kwartaal van dit jaar een aantal investeringsvoorstellen doen aan de Raad.

Actuele stand van zaken

18/12/2020: de raad heeft de rapporten ontvangen met daarbij RIB20-971)
2/2/2021: Een eerste voorstel op basis van de rapporten wordt in Q1 in het college behandeld.

Historie stand van zaken

27/10/2020: de onderzoeken zijn in september afgerond met een rapportage. Deze zal in Q4 aan de raad worden gepresenteerd

In de raadsagenda is het volgende opgenomen : te komen tot een onderzoek naar het peil en niveau van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en kunst

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.