R-1

Uitvoering Initiatiefvoorstel AED's

Actuele stand van zaken

2/2/2021: een raadsinformatiebrief over dit voorstel wordt begin februari aan u toegezonden.

Historie stand van zaken

9/10/2020 in de primaire begroting 2021 zijn dekkingsmiddelen opgenomen.
16/9/2020 : op 16 september bent u via de beantwoording van de technische vragen van D66 op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen tot op heden.
25/08/2020 Door Corona en het ontbreken van financiële dekking is het uitwerken van het initiatiefvoorstel van de raad nog niet mogelijk gebleken. Een voorstel voor het beschikbaarstellen van de hiervoor benodigde dekkingsmiddelen zal derhalve worden meegenomen bij begrotingsbehandeling 2021.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.