T-10

Evaluatie pilot loting Huisvestingsverordening

Toelichting

Een jaar na invoering (na 1 juli 2020) zal de pilot regionaal worden geëvalueerd aan de hand van de resultaten die door de corporaties worden gemonitord. Het college informeert de raad over de uitkomsten van deze evaluatie

Actuele stand van zaken

15/12/2020: in de raad van 15 december is de verordening vastgesteld.

Historie stand van zaken

20/10/2020 De SVNK-corporaties willen door met loting. Dit wordt dan in alle regiogemeenten als vast onderdeel van de woonruimteverdeling opgenomen in de Huisvestingsverordening. Het aantal lootwoningen wordt verhoogd naar 100 per jaar (c.a. 5% van het totale aanbod).
Een aanpassing in art. 6 van de Huisvestingsverordening is nodig. Het raadsvoorstel wordt u voor de raad van december aangeboden.

13/8/2020: Enserve heeft namens de corporaties in regio Alkmaar een evaluatie uitgevoerd en een rapportage opgesteld. Op dit moment is nog niet bekend welk standpunt de corporaties in regio Alkmaar innemen over een eventuele voortzetting van het instrument loting, dan wel een verhoging van het aantal lootwoningen dat jaarlijks wordt aangeboden. Hierover wordt op korte termijn een besluit genomen. Ondertussen wordt de pilot loting na 1 juli 2020 voortgezet, op basis van het aanbieden van 1 woning per week in de regio Alkmaar. Als blijkt dat voortzetting van het instrument loting regionaal wenselijk is, zal de Huisvestingsverordening hierop moeten worden aangepast. De gemeenteraden zullen hierover moeten besluiten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.