T-9

Mobiliteitsprogramma. Past in de raadsagenda onder Bereikbaarheid HHW (actualisatie meerjarenplan verkeer en vervoer).

Toelichting

Wethouder Stam zegt toe dat voor de laatste bouwstroom van de Westtangent-locatie, de gemeenteraad een plan van aanpak van het Mobiliteitsprogramma ontvangt, inclusief een strategie voor het stadscentrum m.b.t. parkeren en stalling vooral gericht op duurzame mobiliteit.

Actuele stand van zaken

28-1-2020: Het omgevingsprogramma mobiliteit is in januari naar de raad gestuurd en staat geagendeerd voor de raad van februari.

Historie stand van zaken

16/12/2020 : de raad heeft in een thema avond over parkeren over dit onderwerp van gedachten kunnen wisselen en is bijgepraat 27/10/2020: Op 7 oktober 2020 is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest van de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard. Samen met de input dit is verkregen uit de bewonersenquête, inbreng van belangengroeperingen en interne afstemming, wordt een Omgevingsprogramma Mobiliteit opgesteld. Planning is om voor het einde van het jaar het stuk af te ronden, waarna de besluitvorming plaatsvindt in kwartaal 1 van 2021

16/9/2020 Op 7 oktober 2020 is er een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard. Daarin koppelen we terug wat de online-enquête aan resultaten heeft opgeleverd. Verder bespreken we aan de hand van een aantal concrete voorzetten de doelen en ambities van het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Hiermee voldoen we aan de wens van de raad om in een vroegtijdig stadium sturing te kunnen geven aan het omgevingsprogramma. De resultaten van deze bijeenkomst verwerken we in het omgevingsprogramma, dat we voor het einde van het jaar aan de beide gemeenteraden aanbieden.
13/08/2020 Op 9 juni is de gemeenteraad geïnformeerd over het proces van de totstandkoming van het Omgevingsprogramma Mobiliteit. De in juni en juli gehouden online enquête onder inwoners van Langedijk en Heerhugowaard heeft bijna 3.200 reacties opgeleverd. In september 2020 bespreken de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard gezamenlijk de ambities voor het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Voor het einde van dit jaar wordt het Omgevingsprogramma aangeboden aan de beide gemeenteraden.
29/5/2020: Raadsinformatiebrief hierover verstuurd (bij20-368). Door de coronacrisis loopt het opstellen van het Omgevingsprogramma Mobiliteit vertraging op. Naar verwachting wordt voor de zomervakantie de online-raadpleging van inwoners afgerond.
Hierna wordt in de zomerperiode gewerkt aan een concept versie. Deze conceptversie wordt eerst met interne en externe betrokkenen besproken. De verwachting is dat besluitvorming nog dit jaar kan plaatsvinden.
26/11/2019: de RIB is op 24 mei 2019 verstuurd (Bij19-256). De verwachting is dat het mobiliteitesprogramma in het tweede kwartaal 2020 aan de raad kan worden verstuurd. 21/5/2019: college besluit een RIB te versturen over het plan van aanpak om te komen tot een mobiliteitsprogramma. 03/02/2020: Q2 is niet haalbaar, vandaar verplaatst naar Q3.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.