Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Jaar - Nr Maand Indieners Titel cie Status Soort Portefeuillehouder  
Jaar - Nr Maand Indieners Titel cie Status Soort Portefeuillehouder  
2018-36 6 D66, VVD, GL Onderzoek duurzame alternatieven voor autoweg Oosterhamriktracé motie Broeksma
2018-37 6 GL, S&S, CU, PvdA, PvdD, 100% Onderzoek Verkeers-circulatieplan motie Broeksma
2018-39 6 PvdA, D66 Aanvullend onderzoek meerwaarde autoverbinding Oosterhamrikzone motie Broeksma
2018-48 10 Stad en Ommeland, CDA, CU Verkeersveilige omgeving rondom de Mérodelaan motie Broeksma
2019-15 5 CU, CDA, S&S Maatschappelijke Diensttijd motie Jongman
2019-17 5 PvdD In de roos motie Jongman
2019-26 6 PVV, Stadspartij S&O Heel Groningen zwemt met Ranomi Kromowidjojo motie Jongman
2019-31 9 GL, PvdA, D66, 100% De Kracht van Lokaal motie Broeksma
2019-33 9 GL, D66, CU, 100% Verdichting en vergroening centrum Haren motie v. der Schaaf
2019-34 9 D66, PvdA, GL, CU, SP Fijn op de fiets naar school in Haren motie Bloemhoff
2019-36 9 CDA, 100%, D66, VVD Monitoren verkeersveiligheid Rummerinkhof motie Broeksma
2020-01 1 SP Een gemeentelijk laadpalenbedrijf motie Broeksma
2020-09 2 D66, PvdA, GL, CDA Spelen in de Binnenstad initiatiefvoorstel v. der Schaaf
2020-10 4 D66, PvdA, CU Laat omwonenden van zonneparken financieel meeprofiteren motie Broeksma
2020-11 6 CU Week tegen Mensenhandel motie Schuiling
2020-12 6 Stadspartij, CU, D66 Samen in de 'strijd' motie Benjamins
2020-13 6 GL, CDA, PvdD Groene Kruising motie v. der Schaaf
2020-15 6 GL, Stadspartij, PvdA, CDA, PVV Uitvoeringsagenda circulaire economie motie Chakor
2020-16 6 D66, CDA, Stadspartij 50% voor het middensegment motie v. der Schaaf
2020-17 6 VVD, SP, Stadspartij Voldoende woningen na 2030 motie v. der Schaaf
2020-18 6 SP, Stadspartij, PvdD, PvdA, GL Opkoop-bescherming motie v. der Schaaf
2020-23 6 GL, PvdA, S&S, SP, Stadspartij, PvdD Huurbescherming gegarandeerd motie v. der Schaaf
2020-25 7 PVD, GL, Stadspartij Commerciële evenementen op eigen benen motie Chakor
2020-26 7 PvdA, VVD, D66, GL, S&S, PvdD Verlengde schooldag motie Bloemhoff
2020-29 7 CDA, GL, D66, PvdA, PvdD, CU Lief en Leed straten motie Jongman
2020-31 7 GL, PvdA, S&S, PvdD, D66 Verankering leefstratenaanpak motie v. der Schaaf
2020-37 9 PVV, Stadspartij Obstakelvrij Groningen motie Chakor
2020-39 9 PvdA, S&, GL, PvdD, 100% Jaarwisseling motie Schuiling
2020-40 9 GL, SP, PvdA, 100%, PvdD oproep verhoging minimumloon motie Benjamins/ Bloemhoff
2020-41 6 PvdA, GL Ontwikkel een woonmanifest voor starters motie v. der Schaaf
2020-42 10 D66 Omgekeerde Right to Challenge initiatiefvoorstel Benjamins
2020-43 10 CU, CDA, Stadspartij Babbel baank’n in de strijd tegen eenzaamheid motie Jongman
2020-44 10 SP, Stadspartij, CDA, PvdA, PvdD, VVD, CU, GL, PVV, D66 Voorkom appels en peren motie Broeksma
2020-53 11 CDA, SP, PvdA, GL, CU, 100%, PvdD, Stadspartij, VVD Zekerheid bieden motie Bloemhoff
2020-54 11 D66, VVD, GL, PvdA, St&S Beleid voor parkeerplaats-terrassen motie Broeksma
2020-55 11 PvdD, GL, PvdA Geen rechtvaardiging kenneltarief motie Benjamins
2020-57 11 CU Academische muurschilderingen motie Benjamins
2020-58 11 100%, SP Lokaal geld stinkt niet motie Chakor
2021-01 1 PvdA, 100%, VVD, CDA, Stadspartij, CU en SP Aanpak tbv toegankelijke stoepen en voetpaden motie v. der Schaaf
2021-03 1 S&S, PvdD Even aan een student vragen, ik zweer dat je dat zei, maar navragen maakt mij blij motie v. der Schaaf
2021-05 1 SP, GL, PvdA en CU Overheid is geen BV motie Benjamins
2021-06 1 100%, GL, SP, PvdA De gezinsverzorger initiatiefvoorstel Diks
2021-07 1 GL, PvdD, D66 Natuur inclusief bouwen initiatiefvoorstel v. der Schaaf
2021-08 3 GL, CU, PvdA en PvdD Hoogwaardige OV-verbinding Zernike motie Broeksma
2021-10 3 PvdA, VVD, CU, S&S en Stadspartij Inburgeren in Groningen motie Chakor
2021-12 4 GL, D66, SP, PvD Een echte oplossing voor de Folkingestraat motie Schuiling
2021-13 4 CDA, Stadspartij, SP en VVD Onderzoek eerlijke tarieven betaald parkeren motie Broeksma
2021-14 4 D66, CU en PvdA Meer inspraak en profijt voor de Lagelandpolder motie Broeksma
2021-15 4 GL, CDA, VVD, D66, CU en PvdA Windverkenning: Kader voor Participatie motie Broeksma
2021-16 4 100%, D66, VVD, CDA, GL, PVV, S&S en CU Kom weer in beweging met hulp van ondernemende sport-aanbieders! motie Jongman
2021-17 4 alle 12 fracties Vinger aan de pols motie Broeksma
2021-18 4 alle 12 fracties Rust voor de Buitenhof motie Broeksma
2021-19 4 D66, VVD, CU, CDA, PvdA en S&S Naast de lasten, ook de lusten voor omwonenden motie Broeksma
2021-21 4 S&S, PvdA, 100%, PVV Pak nou de hand, stel niet te veel vragen, je kunt niet als enige de huisjesmelkers zich laten gedragen motie v. der Schaaf
2021-23 6 GL, PvdA, D66 Duurzaam Bouwen initiatiefvoorstel v. der Schaaf
2021-24 6 PvdA, VVD, CU, GL, SP, Stadspartij Dak voor land motie Broeksma
2021-25 6 S&S, GL Het rijk maakt het verschil motie Broeksma
2021-26 6 Stadspartij Bouw een verticaal dorp motie v. der Schaaf
2021-27 6 VVD, GL, CU Leg de daken op de Suiker vol met zonnepanelen motie v. der Schaaf
2021-28 6 CDA, Stadspartij, VVD, 100%, CU, SP tegengaan overlast drafbaan Stadspark motie Chakor
2021-29 6 GL, D66, VVD en PvdD Een volgende stap in de afvalverzameling motie Chakor
2021-30 6 PvdA, GL, CU Verlofregeling raadsleden voor de 21e eeuw motie Schuiling
2021-31 6 D66, PvdA, CU, VVD, CDA, GL, 100%, SP, PvdD en S&S Duurzame en zonvriendelijke daken op alle industriële gebouwen motie Broeksma
2021-32 6 VVD, Stadspartij en CDA Plancapaciteit naar 130% motie v. der Schaaf
2021-33 6 SP Geef geld uit waar het nodig is motie Diks
2021-34 6 GL, PvdA, D66, VVD, CU, 100% en S&S Van verdeelring tot verblijfsruimte. Een nieuwe visie voor de diepenring initiatiefvoorstel Broeksma
2021-35 6 GL, PvdA, D66, S&S Herstelagenda Groningen vooruit motie Schuiling
2021-37 6 D66, GL, 100%, PvdD, S&S en CU Onderzoek de rol van de overheid in het slavernijverleden motie Chakor
2021-38 6 GL, CDA PvdA, SP, PvdD, D66, PVV en CU Havenkwartier in de Deense Haven motie v. der Schaaf
2021-39 7 CU, PVV, VVD, PvdA en D66 Het IJslandse preventiemodel motie Diks
2021-40 7 PvdD, GL, CU, Stadspartij en D66 Maai Mei niet motie Chakor
2021-41 7 SP, PvdD, Stadspartij, GL, PvdA en CU Geen stank voor dank motie Jongman
2021-42 7 SP, D66, PvdA, PvdD, CU, Stadspartij en S&S Van jaar tot jaar een leuke vakantie motie Bloemhoff
2021-43 7 SP, PvdD, PvdA en Stadspartij De meerkosten- regeling voor 2022 motie Jongman
2021-44 7 CU, 100%, Stadspartij, CDA, D66 en VVD Herkennen mensenhandel en illegale prostitutie in hotels motie Schuiling
2021-45 7 GL, PvdA, D66, CU, SP, S&S en PvdD Fietsers bij alle-richtingen-gelijk-groen-stoplichten vaker groen in de cyclus motie Broeksma
2021-46 7 PvdA, GL en SP Meer begrotingsruimte, reken jezelf minder arm door beter te begroten motie Benjamins
2021-47 7 PvdA, D66, SP, PvdD, GL en CU Van zorg naar preventie motie Bloemhoff
2021-48 7 PvdA, SP, Stadspartij, S&S en D66 Verhuurdersinspectie, extra handhaving voor aanpak huisjesmelkers, huizenbeleggers, bouwregels en bescherming erfgoed motie v. der Schaaf
2021-49 7 PvdA, VVD, Stadspartij en CU Betaalbaar wonen in Groningen door versneld ontwikkelen van de Eemskanaalzone, Meerstad, de Held 3 en Vinkhuizen-Zuid motie v. der Schaaf
2021-50 7 GL, PvdA, SP, CU, PvdD, D66 en S&S Herstel financiële basis van de gemeente motie Benjamins
2021-51 7 SP, D66, GL, PvdA, VVD, CU, PvdD, CDA, 100% en S&S Afschaffen hondenbelasting Afgehandeld motie Benjamins
2021-52 7 D66, GL, PvdA, CU, VVD en Stadspartij Landschapsvisie motie v. der Schaaf
2021-53 7 S&S, Stadspartij And Ohhh when I’m old and WIJS motie v. der Schaaf
2021-54 7 SP en Stadspartij Onderzoek sociaal en nieuw economisch programma motie Benjamins
2021-55 9 S&S, Stadspartij Ik lig gebroken zonder bed motie v. der Schaaf
2021-56 9 SP, D66, GL, PvdA, PvdD, CDA, CU, Stadspartij en S&S Spreek, spreek het uit voor de nieuwe studenten motie v. der Schaaf
2021-57 9 PvdA, GL, D66, CU en S&S Een betrouwbaar platform voor huurders: Sweet At Home in Groningen motie v. der Schaaf
2021-58 9 Raadsbreed Maak haast met tijdelijke Gerrit Krolbrug, motie Broeksma
2021-59 9 GL, D66, SP en PvdD Cameratoezicht motie Schuiling
2021-60 10 GL, SP, CU, PvdA, PvdD, 100% Vindicat Escalatieladder; Gelijke monniken, gelijke kappen nieuw motie Schuiling
2021-61 10 PvdA, D66, GL, SP Een mooie Gerrit Krol brug nieuw motie Broeksma
2021-62 10 PvdA, D66, CU, GL, SP Inspraak voor ontwerp omgeving Gerrit Krolbrug nieuw motie Broeksma
2021-63 10 PvdA, D66, CU, GL Voorkom onnodig openen van de Gerrit Krol brug nieuw motie Broeksma
2021-64 10 PvdA, D66, CU, GL, SP Optimaliseren hoogte van de Gerrit Krol brug en de hellingbanen nieuw motie Broeksma
2021-65 10 SP, CDA, VVD, PvdD Droog over nieuw motie Broeksma
2021-66 10 GL, PvdA Groen, landschap en ecologie bij de Gerrit Krolbrug nieuw motie Broeksma
2021-67 10 GL, PvdA Verbreed de Gerrit Krolbrug nieuw motie Broeksma
2021-68 10 GL, PvdA, D66 Maak vaart met verplaatsing aanlegplaats Ulgersmakade nieuw motie Broeksma
2021-69 10 GL, PvdA, D66, CU Toegankelijke Gerrit Krolbrug nieuw motie Broeksma
2021-70 10 SP, VVD, Stadspartij, S&S, PvdD, PVV, CDA, 100% Van leren wordt iedereen beter nieuw motie v. der Schaaf
2021-71 10 D66, GL, PvdA, CU Woonvorm Hoofdweg Harkstede nieuw motie v. der Schaaf
2021-72 10 PvdD, D66, GL, CU Singeljoesplestik nieuw motie Chakor
2021-73 10 GL, PvdA, PvdD, D66, CU, S&S Klimaatnoodtoestand nieuw motie Chakor
2021-74 10 GL, D66, PvdA, CDA, PvdD, CU en 100% Initiatiefvoorstel Houtrook nieuw Initiatief-voorstel Diks