Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht 2019

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Gepland Gremia Onderwerp Middel Aanleiding Fase Status  
Nummer Gepland Gremia Onderwerp Middel Aanleiding Fase Status info
M-02 Geen termijn Raad Leesbaarheid en hanteerbaarheid begroting (2014-3) Overige Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-04 Raad (Kaderstellende) visie op gemeentelijk vastgoed (2014-6) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-11 Raad Vluchtelingenwerk (2015-13) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-19 Raad Kostenverdeling Westrand Sint Pancras (2016-08) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M20 Raad EU subsidie voor gratis WIFI Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
M22 Raad Onderzoek naar vormen van publiek vervoer Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M23 Raad Publiektoegangkelijke toiletten Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M24 Raad Motie Jonmgerenraad Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M25 februari 2019 Raad Motie GL Kosten dierenarts Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-01 Periodiek Raad Masterplan project WC Broekerveiling - Actieve informatie verstrekking Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-06 mei 2017 Forum Oprichting en deelname aan Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar (DECRA) U.A.: rapport rekenkamers naar de raad; aanloopkosten; wat als de HVC wegvalt uit het Stimuleringsfonds? Aanpassingen in raadsvoorstel. Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-08 juni 2017 Forum Bouwplan Kieft - ruimtelijke onderbouwing bouwplan Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-09 Geen termijn Raad Exploitaties Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-11 Forum Eindejaarsrapportage Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-18 Geen termijn Raad Vaststellen agenda - Bestemmingsplan Voorburggracht 99 wordt van agenda gehaald Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-19 Geen termijn Raad Vaststellen agenda - Bestemmingsplan Voorburggracht 99 wordt van agenda gehaald Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-21 december 2017 Raad Afvalstoffenverordening Langedijk 2016 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-32 Geen termijn Forum Eindejaarswijziging 2016 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-35 juli 2017 Raad Rapport n.a.v. integriteitsmelding Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-39 Geen termijn Forum Ingekomen stukken - Toezegging dat briefschrijver De Tweede Mening reactie krijgt Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-56 juli 2017 Forum Zienswijze GR WNK Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-57 Geen termijn Forum Zienswijze GR Cocensus Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-62 Periodiek Forum Ontwikkelingen Geestmerambacht - informeren van de raad Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-69 Geen termijn Forum Ingekomen stukken forum 12 september 2017 - planning, route, rol raad PvA huisvesting Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-76 Geen termijn Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-78 Geen termijn Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-79 december 2017 Forum Begroting 2018 Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T85 Geen termijn Raad Bestemmingsplan Daalmeerpad 2-4 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-86 Geen termijn Raad Voorbereidingsbesluit Madderom Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-92 Geen termijn Forum Kadernota “Langedijk beweegt mee”(Sportnota) Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-93 Geen termijn Forum Kadernota “Langedijk beweegt mee”(Sportnota) Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-97 Geen termijn Raad Verzoek om inlichtingen Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-98 Periodiek Raad Verordening ambtelijke bijstand 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-100 Geen termijn Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-101 juni 2018 Forum Toezeggingen en actielijst Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-106 Geen termijn Forum Jaarstukken Cocensus Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T107 Geen termijn Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-108 november 2018 Forum Jaarrekening 2017 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-109 november 2018 Forum 1e tussenrapportage 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-110 december 2018 Forum Kadernota 2019 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-111 december 2018 Forum Kadernota 2019 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-112 november 2018 Raad Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-113 Geen termijn Forum Mondelinge mededekingen Sociaal Domein Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-114 Geen termijn Forum Zienswijze Ontwerp Actieplan Geluid Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-115 Geen termijn Raad Ontwerpbestemmingsplan De Helling 4 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-116 Geen termijn Raad Vaststelen besluitenlijsten Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-117 Geen termijn Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-118 Geen termijn Forum Regionale visie op ver-blijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 en bijbehorend ontwikkelkader Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-119 Geen termijn Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-120 januari 2019 Forum Mondelinge mededekingen Sociaal Domein Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-121 december 2018 Forum Zienswijze GR GGD HN Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-122 Geen termijn Forum Belastingverordeningen 2019 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-123 januari 2019 Forum Oplegnotitie GL Verslag bewonersavonden Raadsvoorstel Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
T-124 Raad Normenkader Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-125 Geen termijn Forum Rapportage bedijfsplan HHW- LD Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-126 Geen termijn Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-127 oktober 2019 Raad Motie langzaam verkeer oversteek Westerdel/W. Randweg Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-128 Geen termijn Raad Evaluatie Rekenkamer Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-129 april 2019 Raad Uitvoeringspaln Communicatie bestuurlijke fusie Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
T-130 Geen termijn Forum BP. Wilminkhof te Zuid-Scharwoude Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Toegevoegd details
T-131 mei 2019 Forum Vaststellen strategische raadsthema's Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Toegevoegd details