Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht 2018

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Gepland Gremia Onderwerp Middel Aanleiding Fase Status  
Nummer Gepland Gremia Onderwerp Middel Aanleiding Fase Status info
M-02 Geen termijn Raad Leesbaarheid en hanteerbaarheid begroting (2014-3) Overige Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-04 Raad (Kaderstellende) visie op gemeentelijk vastgoed (2014-6) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-11 Raad Vluchtelingenwerk (2015-13) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-12 Raad Herziening bestemmingsplan Centrumplan Broekerveiling (2016-01) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-19 Raad Kostenverdeling Westrand Sint Pancras (2016-08) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M20 Raad EU subsidie voor gratis WIFI Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M22 Raad Onderzoek naar vormen van publiek vervoer Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M23 Raad Publiektoegangkelijke toiletten Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Toegevoegd details
M24 Raad Motie Jonmgerenraad Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Toegevoegd details
T-01 Periodiek Raad Masterplan project WC Broekerveiling - Actieve informatie verstrekking Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-02 Geen termijn Forum Westerdel - aantal te bouwen woningen Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-06 mei 2017 Forum Oprichting en deelname aan Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar (DECRA) U.A.: rapport rekenkamers naar de raad; aanloopkosten; wat als de HVC wegvalt uit het Stimuleringsfonds? Aanpassingen in raadsvoorstel. Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-08 juni 2017 Forum Bouwplan Kieft - ruimtelijke onderbouwing bouwplan Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-09 Geen termijn Raad Exploitaties Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-10 mei 2017 Forum Begroting Cocensus Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-11 Forum Eindejaarsrapportage Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-18 Geen termijn Raad Vaststellen agenda - Bestemmingsplan Voorburggracht 99 wordt van agenda gehaald Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-19 Geen termijn Raad Vaststellen agenda - Bestemmingsplan Voorburggracht 99 wordt van agenda gehaald Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-21 december 2017 Raad Afvalstoffenverordening Langedijk 2016 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-22 mei 2017 Forum Programmabegroting 2017 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-29 mei 2017 Forum Incidenteel ondersteunende en intensiverende activiteiten bestaand beleid - geschiktheid zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-32 Geen termijn Forum Eindejaarswijziging 2016 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-35 juli 2017 Raad Rapport n.a.v. integriteitsmelding Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-39 Geen termijn Forum Ingekomen stukken - Toezegging dat briefschrijver De Tweede Mening reactie krijgt Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-44 september 2017 Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-56 juli 2017 Forum Zienswijze GR WNK Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-57 Geen termijn Forum Zienswijze GR Cocensus Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-62 Periodiek Forum Ontwikkelingen Geestmerambacht - informeren van de raad Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-63 juli 2017 Forum Jaarrekening 2016 - vraag 'niet verhalen van kosten' pag. 94 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-67 december 2017 Forum Nieuwe financieringssystematiek decentralisaties sociaal domein Raadsvoorstel Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-69 Geen termijn Forum Ingekomen stukken forum 12 september 2017 - planning, route, rol raad PvA huisvesting Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-76 Geen termijn Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-78 Geen termijn Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-79 december 2017 Forum Begroting 2018 Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-80 december 2017 Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T85 Geen termijn Raad Bestemmingsplan Daalmeerpad 2-4 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-86 Geen termijn Raad Voorbereidingsbesluit Madderom Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-92 Geen termijn Forum Kadernota “Langedijk beweegt mee”(Sportnota) Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-93 Geen termijn Forum Kadernota “Langedijk beweegt mee”(Sportnota) Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-97 Geen termijn Raad Verzoek om inlichtingen Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-98 Periodiek Raad Verordening ambtelijke bijstand 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-100 Geen termijn Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-101 juni 2018 Forum Toezeggingen en actielijst Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-106 Geen termijn Forum Jaarstukken Cocensus Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T107 Geen termijn Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-108 november 2018 Forum Jaarrekening 2017 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-109 november 2018 Forum 1e tussenrapportage 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-110 december 2018 Forum Kadernota 2019 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-111 december 2018 Forum Kadernota 2019 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-112 november 2018 Raad Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-113 Geen termijn Forum Mondelinge mededekingen Sociaal Domein Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-114 Geen termijn Forum Zienswijze Ontwerp Actieplan Geluid Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-115 Geen termijn Raad Ontwerpbestemmingsplan De Helling 4 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Toegevoegd details
T-116 Geen termijn Raad Vaststelen besluitenlijsten Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Toegevoegd details