Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht 2017

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Gepland Gremia Onderwerp Middel Aanleiding Fase Status  
Nummer Gepland Gremia Onderwerp Middel Aanleiding Fase Status info
M-01 Raad Veiligheidsregio (2014-2) Overige Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-02 Geen termijn Raad Leesbaarheid en hanteerbaarheid begroting (2014-3) Overige Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-04 Raad (Kaderstellende) visie op gemeentelijk vastgoed (2014-6) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-05 Periodiek Raad Accommodaties derden (2014-7) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-09 Raad Tijdelijke opvang van asielzoekers in Langedijk (2015-11) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
M-10 Raad Partiële herziening Bovenweg 29 Sint Pancras (2015-12) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-11 Raad Vluchtelingenwerk (2015-13) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-12 Raad Herziening bestemmingsplan Centrumplan Broekerveiling (2016-01) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-13 Raad Peuterspeelzaalwerk Langedijk (2016-02) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-14 Raad Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte (2016-03) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-15 Raad Zienswijze jaarrekening 2015, begroting 2017 Halte Werk (2016-04) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-16 Raad Jaarstukken Geestmerambacht (2016-05) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-17 Raad Aanpassen salaris directie NV HVC (2016-06) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
M-19 Raad Kostenverdeling Westrand Sint Pancras (2016-08) Motie oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-01 Periodiek Raad Masterplan project WC Broekerveiling - Actieve informatie verstrekking Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-02 Geen termijn Forum Westerdel - aantal te bouwen woningen Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-04 mei 2017 Forum Programmabegroting 2013 - zonnepanelen Raadsvoorstel Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-06 mei 2017 Forum Oprichting en deelname aan Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar (DECRA) U.A.: rapport rekenkamers naar de raad; aanloopkosten; wat als de HVC wegvalt uit het Stimuleringsfonds? Aanpassingen in raadsvoorstel. Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Bijgewerkt details
T-07 Geen termijn Forum Jaarstukken 2013 - recreatieschap Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-08 juni 2017 Forum Bouwplan Kieft - ruimtelijke onderbouwing bouwplan Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-09 Geen termijn Raad Exploitaties Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-10 mei 2017 Forum Begroting Cocensus Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-11 Forum Eindejaarsrapportage Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-12 september 2017 Forum Eindejaarsrapportage Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-18 Geen termijn Raad Vaststellen agenda - Bestemmingsplan Voorburggracht 99 wordt van agenda gehaald Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-19 Geen termijn Raad Vaststellen agenda - Bestemmingsplan Voorburggracht 99 wordt van agenda gehaald Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-21 december 2017 Raad Afvalstoffenverordening Langedijk 2016 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Bijgewerkt details
T-22 mei 2017 Forum Programmabegroting 2017 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-23 Geen termijn Raad Programmabegroting 2017 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-24 juni 2017 Raad Programmabegroting 2017 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Bijgewerkt details
T-26 mei 2017 Forum Ingekomen stukken - Evaluatie vaartoezicht 2016 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-27 Geen termijn Forum Ingekomen stukken - D10: PvA Taakstelling huisvesting vergunninghouders in de regio Alkmaar F07: AVA en Evalutatie Ontwikkelingsbedrijf NHN Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-28 december 2017 Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-29 mei 2017 Forum Incidenteel ondersteunende en intensiverende activiteiten bestaand beleid - geschiktheid zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-30 juni 2017 Forum Eindejaarswijziging 2016 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-31 Geen termijn Forum Eindejaarswijziging 2016 - svz'n motie muziekonderwijs (nov 2010) Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-32 Geen termijn Forum Eindejaarswijziging 2016 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-34 mei 2017 Raad Mededelingen - stand van zaken muziekonderwijs Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
T-35 juli 2017 Raad Rapport n.a.v. integriteitsmelding Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-35 mei 2017 Forum Actiepuntenlijst - terugkoppeling AB DB Geestmerambacht 20 januari 2017 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-37 Geen termijn Forum Ingekomen stukken - Beoordelen nieuwe gewijzigde modelverordening Wmo Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
T-39 Geen termijn Forum Ingekomen stukken - Toezegging dat briefschrijver De Tweede Mening reactie krijgt Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-41 Geen termijn Forum Huisvestingsverordening behoud voorrang voor vergunninghouders bij woningtoewijzing Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
T-42 september 2017 Forum Nota Grondbeleid 2017 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-44 september 2017 Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-45 Geen termijn Forum Afdoening ingekomen stukken aan de raad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-46 Geen termijn Forum Ingekomen stukken - planning P&C cyclus Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-47 Geen termijn Forum Mondelinge mededelingen vanuit de Commissie Sociaal Domein - vraag 'niet ondertekening Alkmaar manifest Investeren in werk voor kwetbare groepen' Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
T-50 mei 2017 Forum Visie Langedijk ontwikkelt met water - 7 toezeggingen uit behandeling forum Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
T-51 mei 2017 Forum Visie Langedijk ontwikkelt met water vervolg Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Afgedaan details
T-53 Geen termijn Forum Actiepuntenlijst - aanbieden rolcontainers bewoners Dwarspad Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-55 december 2017 Forum Zienswijze GR Halte Werk Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-56 juli 2017 Forum Zienswijze GR WNK Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-57 Geen termijn Forum Zienswijze GR Cocensus Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-62 Periodiek Forum Ontwikkelingen Geestmerambacht - informeren van de raad Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-63 juli 2017 Forum Jaarrekening 2016 - vraag 'niet verhalen van kosten' pag. 94 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-64 juli 2017 Forum Jaarrekening 2016 - vraag over 'verschil ontvangen Wabo-leges' Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-65 Geen termijn Forum Evaluatie snippergroen-beleid Politiek Bestuurlijke Avond Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-66 oktober 2017 Forum Nota reserves en voorzieningen voorleggen aan de raad Raadsvoorstel Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-67 december 2017 Forum Nieuwe financieringssystematiek decentralisaties sociaal domein Raadsvoorstel Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-68 Geen termijn Forum Ingekomen stukken forum 12 september 2017 - Brief E14 Burgerrekenkamer integriteit Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-69 Geen termijn Forum Ingekomen stukken forum 12 september 2017 - planning, route, rol raad PvA huisvesting Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-70 november 2017 Forum Bestemmingsplan Daalmeerpad 2-4 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-71 november 2017 Forum Bestemmingsplan Daalmeerpad 2-4 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-72 november 2017 Forum Bestemmingsplan Daalmeerpad 2-4 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-73 november 2017 Forum Bestemmingsplan Daalmeerpad 2-4 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-74 maart 2018 Forum Begroting 2018 Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-75 december 2017 Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-76 Geen termijn Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-77 december 2017 Forum Begroting 2018 Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-78 Geen termijn Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-79 december 2017 Forum Begroting 2018 Memo Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-80 december 2017 Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-81 december 2017 Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-82 Geen termijn Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details
T-83 Geen termijn Forum Begroting 2018 Overige Toezegging oriënterend meningsvormend besluitvormend Openstaand details