Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente midden-groningen - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Onderwerp Portefeuillehouder Beeldvorming Oordeelvorming Besluitvorming Status  
Nummer Onderwerp Portefeuillehouder Beeldvorming Oordeelvorming Besluitvorming Status  
A1 Integriteit Adriaan Hoogendoorn 2 okt 2018 toegevoegd details
A2 Prokkelbijeenkomst 2019 Mieke Bouwman nog te plannen details
L1 Sociaal domein (decentralisaties) Peter Verschuren 9 okt 2018 gewijzigd details
L10 Generatiearmoede en armoedebestrijding Peter Verschuren nog te plannen details
L11 Veiligheidsbeleid Adriaan Hoogendoorn 27 nov 2018 gewijzigd details
L12 Detailhandelsbeleid Jaap Borg nog te plannen details
L13 Opgroeisituatie kinderen Jan Jakob Boersma nog te plannen details
L14 Ouderenbeleid / ouderenzorg Jan Jakob Boersma nog te plannen details
L15 Vastgoedbeleid/grondbeleid/ hergebruik winkelpanden naar appartementen Erik Drenth nog te plannen details
L16 Accommodatiebeleid / voorzieningen leefbaarheid coördinerend portefuillehouder volgt nog te plannen details
L17 Dienstverlening gemeentelijke organisatie Adriaan Hoogendoorn nog te plannen details
L18 Global Goals Verenigde naties toegevoegd details
L3 Omgevingswet Anja Woortman 10 okt 2018 gewijzigd details
L4 Nieuwe werkwijze raad Mieke Bouwman gewijzigd details
L5 Digitale burgerparticipatie - E democratie Mieke Bouwman gewijzigd details
L6 Afvalbeleid (afval Anders - harmonisatie afvalbeleid) - ontwerpbesluit Peter Verschuren 6 nov 2018 15 nov 2018 afgedaan details
L7 Woonvisie Midden-Groningen en prestatiekader RWLP Anja Woortman 18 okt 2018 14 feb 2019 28 feb 2019 gewijzigd details
L8 Groenvisie / groen beheerplan Jan Jakob Boersma 11 dec 2018 gewijzigd details
L9 Duurzaamheid/Energie (Energietransitie) Peter Verschuren 22 nov 2018 7 mrt 2019 gewijzigd details
R 27 Fusie OBS De Mieden en CBS Sjaloomschool Erik Drenth 10 jan 2019 31 jan 2019 afgedaan details
R14 Bespreken grondexploitaties nog te plannen details
R25 Vaststellen onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2019-2023 coördinerend portefeuillehouder Erik Drenth gewijzigd details
R29 Aanbieding rapport rekenkamercommissie MG - vastgoedbeleid Adriaan Hoogendoorn 14 feb 2019 28 feb 2019 gewijzigd details
R33 Beeldkwaliteitsplan Stadshart Noord Hoogezand Jan Jakob Boersma 6 jun 2019 27 jun 2019 gewijzigd details
R34 Strategische discussie visie sociaal beleid Jan Jakob Boersma 9 okt 2018 7 feb 2019 nog te plannen details
R35 Vervolg Evaluatie sociale teams 2018 Jan Jakob Boersma nog te plannen details
R38 Kielzog Fase 2 Indeling raadzaal 7 feb 2019 28 feb 2019 toegevoegd details
R39 Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 Jaap Borg 10 jan 2019 31 jan 2019 afgedaan details
R40 Jaarrekening 2018 (P&C) Erik Drenth 25 jun 2019 4 jul 2019 gewijzigd details
R41 voorjaarsnota 2019 (P&C) in combinatie met ombuigingsvoorstellen Erik Drenth 29 okt 2019 11 jul 2019 gewijzigd details
R42 Najaarsnota 2019 (P&C) Erik Drenth 17 okt 2019 toegevoegd details
R44 Kielzog Fase 2 voorbereidingskosten inrichting Openbare ruimteen krediet verleggen deel Ghorecht-Oost Adriaan Hoogendoorn 7 feb 2019 28 feb 2019 toegevoegd details
R45 Kielzog Fase 2 Inrichting raadzaal Adriaan Hoogendoorn 7 feb 2019 28 feb 2019 toegevoegd details
R46 Herbenoeming twee leden RVT OPOS Erik Drenth 28 feb 2019 nog te plannen details
R47 Voordracht leden RVT OBS Jan Ligthart Westerbroek 28 feb 2019 nog te plannen details
R9 Kielzog Fase 2 Definitief ontwerp Adriaan Hoogendoorn 7 feb 2019 28 feb 2019 gewijzigd details
R48 discussie input thema's duurzaamheidsvisie Peter Verschuren 7 mrt 2019 28 mrt 2019 toegevoegd details
R49 Verklaring geen bedenkingen Duurkenakker (naam?) 7 mrt 2019 28 mrt 2019 toegevoegd details
R50 Verklaring geen bedenkingen koppeling stikstoffabriek (naam/) 7 mrt 2019 28 mrt 2019 toegevoegd details
R51 Toekomstplan ruitenvelder Froombosch Erik Drenth 14 mrt 2019 28 mrt 2019 toegevoegd details
R52 Strategische visie college Adriaan Hoogendoorn 14 mrt 2019 28 mrt 2019 toegevoegd details
R53 Vaststellen controleprotocol (OVB) Erik Drenth 28 mrt 2019 toegevoegd details
R54 Notitie ombuigingen Erik Drenth 4 apr 2019 25 apr 2019 toegevoegd details
R55 Afvalbeleid (afval Anders - harmonisatie afvalbeleid) - Vaststellen afvalvisie Peter Verschuren 4 apr 2019 25 apr 2019 toegevoegd details
R56 Beeldkwalitietsplan Stadshart Noord Hoogezand Jan Jakob Boersma 6 jun 2019 27 jun 2019 toegevoegd details