Status van toezegging

In het presidium is verzocht om de wijze waarop participatie wordt vorm gegeven in brede zin te gaan bespreken. Gezien dit verzoek stellen wij voor om onderhavig onderwerp in deze bredere discussie op te nemen.

Toezegging

Ph. Heddes zegt toe met voorstellen te komen om de participatie te verbeteren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.