Status van toezegging

Berenschot is in januari 2022 gestart met interviews onder teamleiders en directie. Daarnaast hebben zij informatie opgevraagd middels een vragenlijst. Berenschot is momenteel bezig met hun onderzoek. De eerste resultaten zullen naar verwachting in maart met de directie worden gedeeld. De toezegging voor de auditcommissie is afgedaan. De presentatie is op 7 maart 2022.

Toezegging

Deze maand start de organisatie-benchmark fte’s door Berenschot welke 12 weken gaat duren. Het is namelijk niet helder waarom er in sommige teams voldoende capaciteit is en bij andere teams niet. Welke keuzes zijn er toen gemaakt in relatie tot de uit te voeren taken en moeten we mogelijk op die keuzes terugkomen? In februari 2022 worden de 1e resultaten gepresenteerd middels een statusrapportage.Vandaar uit volgt een verbeterplan en zodra deze klaar is, zal hij gedeeld worden met de raad

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.