Status van toezegging

10 Februari 2022: Op dit moment is de organisatie nog niet zo ver om een voorstel voor een treasury beleid op te stellen. Op dit moment wordt eerst gewerkt aan het versterken van de organisatie. Onderwerp heeft de aandacht. In najaar 2022 zal de TL Financiën richting de auditcommissie komen met een voorstel voor een treasury beleid. Mei 2022: Status ongewijzigd. Juni 2022: De status ten opzichte van de auditcommissievergadering van 18 mei jl. is ongewijzigd. December 2022: Het treasury jaarplan wordt geagendeerd voor de auditcommissie van februari 2023. Is behandeld tijdens de auditcommissie vergadering van 16-02-2023.

Toezegging

Mevr. Glashouwer vraagt of de gemeente nu al toe is aan een Treasury jaarplan (dat al jaren door de Auditcommissie wordt gemist) en is daarnaast benieuwd of de ACM (Autoriteit Consument & Markt) akkoord is met deze manier van financieren. Dhr Meijer geeft aan dat een Treasury jaarplan inderdaad wel hoort bij een professionele organisatie, maar dat het nu nog niet haalbaar is. Hij geeft aan te willen kijken of dat voor de 2e helft van 2022 wel haalbaar gaat zijn

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.