Status van toezegging

Aan de toezegging aan de auditcommissie om in februari 2022 een plan van aanpak te presenteren is te voorbarig geweest. Het plan om de zorgkosten van jeugd en wmo beter te beheersen hangt samen met het voorstel dat in het raadsbesluit bij de begroting 2022 is gedaan en het beroep op het moreel appèl. Zoals in de procesbrief aan de raad (november 2021) is opgenomen willen we met de raad in gesprek over het moreel appèl en de maatregelen in het sociaal domein. De planning is om deze avond nog in maart te organiseren. De uitkomsten uit deze gesprekken worden meegenomen bij het opstellen van het plan van aanpak. Ondertussen worden in de organisatie wel al een aantal stappen ondernomen, waaronder analyse van dossiers met hoge kosten, contractmanagement. Het beheersen van zorgkosten is een probleem dat landelijk speelt. Gezien de zorginkoop regionaal is georganiseerd is het belangrijk de samenwerking met de regio op te zoeken. De toezegging is hiermee afgedaan. De toezegging gaat verder onder de toezegging Beheersing en progrnotisering zorgkosten. Updat

Toezegging

Als vervolg op memo "Kostenontwikkeling sociaal domein"zal het college in februari 2022 een plan van aanpak voorleggen aan de auditcommissie waarbij de beheersmaatregelen verder worden uitgewerkt en daar waar mogelijk worden voorzien van prestatie indicatoren

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.