Status van toezegging

Op 30-03-2021 heeft het college het controleplan Tozo vastgesteld. Het controleplan is vertaald naar een instructie voor de uitvoering van de onderzoeken. Op 15-06-21 zijn 2 externen ingehuurd voor de uitvoering van de onderzoeken. Ter verbetering van de kwaliteit en efficiency van de onderzoeken zijn de instructie voor de uitvoering en het rapport op 09-12-21 bijgesteld. Op 14-12-21 is het college tussentijds geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken. Het college heeft besloten zijn besluit tot terugvordering van bijstand op basis van het door hem vastgestelde controleplan Tozo te handhaven. In januari starten de consulenten terugvordering & verhaal met het opstellen en verzenden van de terugvorderingsbesluiten. De planning is dat: - alle onderzoeken Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 zijn afgerond op 01-04-22; - de terugvorderingsbesluiten, indien van toepassing, zijn verzonden op 01-06-22. Hiermee is de toezegging afgedaan.

Toezegging

Er wordt een controleplan gemaakt om de rechtmatigheid van de uitkeringen te kunnen toetsen. Wethouder Van der Veek wordt hierover geïnformeerd en hij zal het college bijpraten. Het is goed om te weten hoe de regels daadwerkelijk uitpakken voor iemand die een aanvraag heeft gedaan, maar toch buiten de regeling valt. Zodra hier meer bekend over is, zal dat met de raad gedeeld worden

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.