Status van toezegging

10 februari 2022: Naar aanleiding van de nog te plannen informatie avond voor de raad over het sociaal domein werkt de organisatie het plan van aanpak verder uit. Beheersing en prognotisering van de zorgkosten wordt daarin meegenomen, als ook de regionale samenwerking. Mei 2022: Op 11 mei is een informerende raadsvergadering geweest over het moreel appèl. Deze avond ging over de invulling van het moreel appèl. Los van de invulling van het raadsbesluit van 9 november 2021 om besparingen te realiseren op de zorgkosten, dienen we als gemeente de zorgkosten beter in de greep te houden. Vanuit het team Kwaliteit en Ondersteuning wordt gewerkt om de basis op orde te krijgen t.a.v. uniform werken (de dossiervorming, taakvolwassenheid, rolduidelijkheid), procesverbeteringstrajecten. Daarnaast maakt men een analyse van de top 20 van duurste voorzieningen per specialiteit en zoekt men contact met de aanbieders om op die manier grip te krijgen op de zorgkosten. Juni 2022: Het raadsvoorstel bij de eerste tussenrapportage zal nog aangevuld worden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zorgkosten. Daarnaast vindt op korte termijn een themabespreking plaats tussen de directie en de teamleiders van het sociaal domein, waar voorspelbaarheid van de kosten en de analyse van de top 20 dossiers ook op de agenda staan. Update 4/10: Deze toezegging is onderdeel van de gesprekken tussen de auditcommissie en het college en de voortgang wordt door de auditcommissie gemonitort. December 2022: De geprognosticeerde zorgkosten komen tot uitdrukking in de tussenrapportages. De verwachting is dat de prognoses steeds zuiverder kunnen worden gemaakt. De aansluiting tussen de zorgadministratie en financiële administratie staat ook op de lijst met op te volgen aanbevelingen. Tijdens auditcommissievergaderin 16 februari besloten dat dit punt naar de voortgangsrapportage gaat.

Toezegging

Periodiek de auditcommissie informeren over de beheersing en prognotisering van de zorgkosten (oa jeugdzorg en WMO).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.