Status van toezegging

mei 2022: Vanuit de Raad is een werkgroep P&C gevormd waaraan vier raadsleden deelnemen. Zij worden ondersteund door de griffie. Vanuit de organisatie zitten bij deze overleggen de gemeentesecretaris, de concern controller, de teamleider Financiën en de strategisch adviseur Financiën. Doel van de werkgroep is om uitgangspunten aan de organisatie mee te geven voor de formats van de begroting, tussenrapportages, jaarrekening en kadernota. Een van de uitgangspunten betreft informatie uit deze P&C-producten zodat de raad in staat is haar controlerende taak uit te voeren. Juni 2022: De werkgroep P&C-cyclus neemt dit punt mee in hun onderzoek. De concerncontroller en financiële specialisten zijn daarbij betrokken. De auditcommissie besluit om toezegging nummer 80 en 109 samen te voegen. Toezegging 109 is afgedaan en voortgang de opmaak van de jaarrekening valt nu onder toezegging 80.

Toezegging

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.