Status van toezegging

Het ontwerp is in afstemming met klankbordgroep aangepast. De geplande klimaat adaptieve maatregelen in de vorm van wadi’s / een soort ‘greppels’ zijn komen te vervallen.

Toezegging

Ph. Heddes zal de herinrichting weer terug naar het college brengen en wellicht met een andere invulling voor de greppels komen. Hij gaat opnieuw in overleg met de klankbordgroep.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.