Status van toezegging

Mei 2022: Onlangs heeft het college besloten om twee financiële prognoses toe te voegen aan de Planning & Control cyclus. Via de financiële prognoses zullen begrotingswijzigingen met incidentele financiële mutaties worden voorgesteld aan de raad. Structurele mutaties zullen via de integrale afweging bij de kadernota of begroting of via een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad. In de laatste financiële prognose zullen budgetoverhevelingen worden voorgesteld.Door middel van een nieuwe werkwijze zullen technische begrotingswijzigingen als hamerstuk aan de gemeenteraad bij iedere raadsvergadering worden voorgelegd. De financiële verordening zal hierop nog worden aangepast. Juni 2022: In de vergadering van 18-05-2022 is het procesvoorstel begrotingswijzigingen besproken. Het verzoek aan de commissie is om deze toezegging af te doen. Daartegenover moet een nieuwe toezegging worden gemaakt betreffende de aanpassing van de financiële verordening. Deze toezegging is daarmee afgedaan, een nieuwe toezegging is aagemaakt.

Toezegging

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.