Status van toezegging

De inburgering is vanaf 1 januari jl. in werking getreden. De wethouder zal na een jaar de voortgang en de bereikte resultaten rapporteren. Via de actieve informatieplicht zal met regelmaat worden aangeven hoe de samenwerking verloopt met de partijen die gezamenlijk zijn gecontracteerd voor de uitvoering van de inburgering.

Toezegging

Wethouder Van der Veek zegt toe om de raad regelmatig op de hoogte te stellen over de ontwikkelingen rondom inburgering en zal maatregelen nemen als dit onvoldoende resultaat behaald.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.