Status van toezegging

Mei 2022: Het overzicht wordt op een korte termijjn met de auditcommissie gedeeld. Juni 2022: Document is door de organisatie aangeleverd. Deze toezegging is daarmee afgedaan. Met als kanttekening dat hier niet meer om hoeft te worden gevraagd, maar dat zoals gebruikelijk een dergelijk overzicht wordt behandeld in de laatste vergadering auditcommissie van het voorgaande jaar.

Toezegging

De concern controller heeft toegezegd dat de auditcommissie voor de volgende auditcommissievergadering (18 mei 2022) een planningoverzicht ontvangt met alle voor de raad relevante P&C-producten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.