Status van toezegging

Vanaf de begroting 2022 is onderstaande specificatie opgenomen. Dat zullen we ook doen bij de jaarrekeningen.Afvalverwijdering specificatie Lasten (x1.000): 2022 Dienstovereenkomst HVC: 5.452 Overige kosten: 309 Kwijtschelding: 189 Doorbelasting straatreiniging: 332 Kapitaallasten: 31 Invordering: 84 Btw component: 1.036 Totaal lasten afvalverwijdering: 7.433 In de administratie zijn de kosten al verbijzonderd; in de P&C documenten jaarrekening en begroting zullen wij dit ook doen

Toezegging

De vraag van de VVD is of de bijdrage van HVC separaat opgenomen kan worden in de administratie. Dit is een financieel technische vraag en zal hij moeten overleggen met de afdeling of dit mogelijk is

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.