Status van toezegging

Kwijtschelding: 189

Toezegging

De vraag over de prioritering van woningbouwprojecten geeft de wethouder aan dat deze nog niet is vastgesteld. Hij stemt dit binnenkort af met de organisatie, omdat prioritering gewenst en noodzakelijk is. Zodra de prioritering bekend is, wordt dit gedeeld met de raad

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.