Status van toezegging

De tijdslijn voor het plaatsen van een camera in de Thorbeckestraat om te handhaven op het vrachtwagenverbod en eventueel het eenrichtingsverkeer ziet er op hoofdlijnen vanaf april als volgt uit: o Mei 2021: Afspraken met adviseur over het aanvragen van toestemming van Openbaar Ministerie voor het plaatsen van de camera en de aanschaf of lease van deze camera. o Juni 2021: Projectgroepbijeenkomst o Juli 2021: Versturen plan van aanpak naar het Openbaar Ministerie. Zij beoordelen het plan op technische en juridische eisen en hoe de handhaving wordt georganiseerd. De reactie van het OM duurt echter langer dan normaal. o September 2021: Start inkoopproces op basis van goedkeuring OM en vaststelling Driehoek (Proces duurt ca 3 weken volgens planning) o Eind september/begin oktober 2021 – start implementatietraject (Proces duurt ca 5 weken) o November 2021 – start nazorgfase (Proces duurt ca 4 weken volgens planning) Belangrijke fase waarin kinderziektes worden uitgelicht en andere zaken waar tegenaan wordt gelopen. Hiernaast worden de bewoners regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en zijn er extra borden geplaatst om alle verkeersdeelnemers goed te informeren. Daarnaast zijn er bij het instellen van het eenrichtingsverkeer in de Thorbeckestraat en daarna ook verkeersregelaars en handhaving ingezet om iedereen te attenderen op de gewijzigde situatie en het naleven van het vrachtwagenverbod. Stand van zaken OV 13 oktober 2021: Organisatie is nog bezig met de legalisatie zodat camera's geplaatst mogen worden.

Toezegging

Wethouder Heddes geeft een reactie op de insprekers. Hij zal de raad informeren via de actieve informatieplicht in de komende OV over hoe het verdere traject eruit ziet voor de Thorbeckestraat en Oosterstraat en hoe we de komende weken gaan aanvaarden. Insprekers en bewoners kunnen daarbij aanwezig zijn.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.