Status van toezegging

In de administratie zijn de kosten al verbijzonderd; in de P&C documenten jaarrekening en begroting zullen wij dit ook doen. Plustaken zijn taken die door zowel de gemeente als de omgevingsdienst uitgevoerd mogen worden. De Omgevingsdienst Noord-Hollands Noord (OD-NHN) voert op grond van wet- en regelgeving de wettelijk vastgestelde basistaken uit. Gemeentes zijn vrij in keuze waar de uitvoering van milieuplustaken te beleggen. Tijdens de informatieavond van 13 maart j.l. heeft Peter Jager uitgelegd dat we tijdens 2 jaar corona niet of nauwelijks aan de plustaken milieu zijn toegekomen. Nu we ons weer kunnen richten op onze reguliere taken, lopen we tegen knelpunten aan: specialistische kennis ontbreekt en specialisten zijn niet of nauwelijks te werven. Vervolgproces: • uitwerken in mogelijke scenario’s: -Plustaken bij OD-NHN -wat kunnen of willen we zelf doen? -wat kunnen we uitbesteden bij specialisten? • er zijn een tweetal ontwikkelingen die invloed hebben op de plustaken: de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging • vooral informatief en beeldvormend in gesprek met de Omgevingsdienst

Toezegging

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.