Status van toezegging

Er is een onderzoek gedaan naar het geluksbudget. Een raadsvoorstel tot wijziging van de verordening betreffende de meedoenregeling is in voorbereiding voor de raad van maart 2023. Update 22-12: raad mei 2023. update 23-04: voorstel raad september 2023, BV in juni 2023. Update 27-12: het onderzoek is gepresenteerd tijdens de informatieavond van 17 oktober en met u gedeeld middels de RIM Integrale verordening d.d. 20 november. Door middel van de integrale verordening Sociaal domein 2024 is het armoedebeleid aangepast. Deze is behandeld in de raadsvergadering van 19 dec 2023. Hiermee is de toezegging afgedaan.

Toezegging

Wethouder De Nijs geeft aan dat er in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een onderzoek gaat komen om het armoedebeleid actief op te sporen. Zodra het onderzoek gaat plaatsvinden, zal de raad hier tijdig over geïnformeerd worden en zo nodig met een voorstel komen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.