Status van toezegging

De dierenbescherming voldoet aan de afspraken die in de raamovereenkomst zijn afgesloten.Op de website staat informatie voor onze inwoners over dierenopvang en vervoer.

Toezegging

Portefeuillehouder Heddes zegt na alle vragen toe om: uit te zoeken of voldaan wordt aan alle voorwaarden in de overeenkomst, een duidelijke vermelding over dierenopvang op de gemeentelijke website te plaatsen en de raad tussentijds goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.