Status van toezegging

Zienswijze college is op 22 november 2022 met de raad gedeeld.

Toezegging

De reactie van het college op de concept Energievisie van de taskforce energie infrastructuur (ingesteld door de provincie) wordt gedeeld met de raad, zodra deze klaar is

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.