Status van toezegging

Afgedaan met rapport van dhr. Westerink. Behandeld in de raad van 29 september 2021

Toezegging

Dhr. Teerink wil het College vragen om de afdoening van de stukken van dhr. Van de Buld over Muggenburg Zuid naar de raad te sturen, zodat zij op de hoogte te blijven over het overleg. Het gaat om de stukken 210317, 210311,210310 en 210309.
De voorzitter zegt toe dat deze naar de raad komen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.