Status van toezegging

Er is ambtelijk gesproken met NS en het belang van treinverkeer voor Schagen en de regio is hierbij duidelijk aangegeven. Dit heeft geleid tot twee resultaten. Het eerste resultaat is dat de NS aangeeft dat de beslissing van de recente versobering van treinverkeer in de regio op korte termijn niet terug te draaien is. NS geeft aan hard te werken aan verbeteringen, bijvoorbeeld in het aantrekken van voldoende personeel. Met de huidige dienstregeling kan NS garanderen dat er gereden wordt. Het tweede resultaat is als volgt. Er wordt na een jaar pauze weer volop ingezet op een ontwikkelprogramma voor de Helderse Lijn, in samenwerking met de vier Kopgemeenten, NS en provincie. Dit programma heeft tot doel om de aantrekkelijkheid van de trein in de regio te verbeteren, waardoor er meer reizigers worden aangetrokken en er de noodzaak ontstaat om meer treinen in te zetten. Dit programma is opgenomen in de werkagenda Mobiliteit, van de regio Noordkop.

Toezegging

In gesprek te willen gaan met de NS over de motie van GroenLinks “Openbaar vervoer lobby” om te kijken of hier nog iets aan te doen valt

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.