Status van toezegging

Beantwoording van deze vragen heeft plaatsgevonden middels een brief aan de raad en de laatste nog openstaande vraag is beantwoord in de informatierapportage tijdens de OV van 21/2/23

Toezegging

Wethouder Quint zegt toe de vraag over de aansluiting tussen de 2e prognose en de bijbehorende begrotingswijziging en de vraag over de post “onvoorzien”, schriftelijk te beantwoorden

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.